Indhold

Dette afsnit handler om opgørelse af momsgrundlaget ved køb af varer fra lande udenfor EU, herunder særregler ved varer omfattet af EU's markedsordninger, kunstgenstande, genindførsel og fraførsel. Se xML § 32x.

Afsnittet indeholder: