Indhold

Dette afsnit handler om fastlæggelsen af stedet for momspligtig levering af varer. Se ML § 14.

Afsnittet indeholder: