Dette afsnit handler om omfanget af momsfritagelse for ydelser, som momsfrie afgiftspligtige personer og ikke-afgiftspligtige juridiske personer, modtager fra en sammenslutning eller gruppe, i hvilken de deltager. Se xML § 13x, stk. 1, nr. 19.

Indhold

Afsnittet indeholder: