Indhold

Dette afsnit handler om ML § 8. Afsnittet beskriver reglerne for, hvornår der skal betales moms ved salg (ML § 8, stk. 1) og udtagning (ML § 8, stk. 2) af aktiver fra en virksomhed.

Dette afsnit indeholder:

  • Lovgrundlag (D.A.4.5.1)
  • Salg af virksomhedens aktiver (D.A.4.5.2)
  • Salg af aktiver som led i en virksomhedsoverdragelse (D.A.4.5.3)
  • Udtagning af virksomhedens aktiver (D.A.4.5.4).