Indhold

Afsnittet beskriver en række særlige typer af leverancer, der efter momsreglerne også bliver anset som levering af varer. Se xML § 4x, stk. 3 og 4.

Afsnittet indeholder: