Indhold

Dette afsnit handler om hvilke konsekvenser en fællesregistrering og en delregistrering har i forhold til xML § 3x.

Afsnittet indeholder: