Indhold

Afsnittet beskriver, hvilke transaktioner (handlinger) der er momspligtige, dvs. hvornår der skal betales moms. Kernebegreberne "levering"/"leverance", 'vederlag', 'varer' og 'ydelse' gennemgås i relation til momssystemdirektivet. Andre vigtige begreber som "udtagning", "overførsel", "erhvervelse" og "indførsel" bliver ligeledes beskrevet.

Afsnittet indeholder:

 • Leverancer (af varer og ydelser) mod vederlag (D.A.4.1)
 • Andre momspligtige leverancer (Kommission, konsignation, formidling i eget navn, udlejning og afbetalingssalg med særlige vilkår) (D.A.4.2)
 • Andre momspligtige transaktioner (Udtagning) (D.A.4.3)
 • Byggeri for egen regning (interne byggeydelser) (D.A.4.4)
 • Salg og udtagning af (virksomhedens) aktiver (D.A.4.5)
 • Offentlige institutioners leverancer (D.A.4.6)
 • Overførsel til eget brug i andre EU-lande (D.A.4.7)
 • Erhvervelser (varer fra andre EU-lande eller visse oplag) (D.A.4.8)
 • Indførsel (Importmoms) (D.A.4.9)

Se også

For mere information om momspligtige personer, leveringssted her i landet og fritagelse, se

 • Momspligtige personer (D.A.3.1)
 • Andre momspligtige personer (D.A.3.2)
 • Stedet for momspligtig levering af varer (D.A.6.1)
 • Stedet for momspligtig levering af ydelser (D.A.6.2)
 • Momsfritagelser uden fradragsret (fritagelser for bestemte arter af varer og ydelser) (D.A.5)
 • Momsfritagelser med fradragsret (Fritagelse i bestemte situationer) (D.A.10).