Multimediebeskatningen udløses, når personen har privat rådighed over et af de omfattede goder. Rådighedsbegrebet betyder i praksis, at hvis en person én gang tager et af de omfattede goder med hjem, er godet bragt ind i den privates sfære, og der er formodning for, at der er privat rådighed over personalegodet. Denne formodning kan kun vanskeligt afkræftes og kun ved meget sikre beviser for, at telefonen eller computeren kun er brugt erhvervsmæssigt.

Se også

  • C.A.5.2.1.4 "Multimedier omfattet af reglen" om hvilke goder der er omfattet.
  • C.A.5.2.1.6 "Rådighedsbeskatning" om rådighedsbeskatningen.