Der gælder en formodningsregel om, at tager man multimedier med hjem, har man multimedier til rådighed for privat brug, og man skal multimediebeskattes. Formodningsreglen er vanskelig at afkræfte.