Resumé

Dette afsnit handler om:

 • Principperne for personers indkomstopgørelse (C.A.1)
 • Principperne for indkomst og fradrag (C.A.2)
 • Indtægter (C.A.3)
 • Fradrag (C.A.4)
 • Personalegoder (C.A.5)
 • Gaver, legater og gevinster (C.A.6)
 • Rejseudgifter (C.A.7)
 • Beskatning af ægtefæller (C.A.8)
 • Beskatning af børn (C.A.9)
 • Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv. (C.A.10)
 • Renter (C.A.11)
 • Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv. (C.A.12).
Hvad er nyt?

Ændrede myndighedsbetegnelser i Den juridiske vejledning

I Den juridiske vejledning 2018-2 er myndighedsbetegnelsen SKAT erstattet af de nye myndighedsbetegnelser, det vil sige af betegnelsen ”Skatteforvaltningen” eller den pågældende styrelses navn, fx ”Skattestyrelsen”.

Der er desuden foretaget redaktionelle tilretninger af en række afgørelsesskemaer i Den juridiske vejledning som følge af de ændrede myndighedsbetegnelser.

Ved lov nr. 396 af 2. maj 2018 blev beløbsgrænserne for indskud på børneopsparingskonti sat op med virkning fra 1.januar 2018. For 2018 kan der årligt indskydes op til 6.000 kr. på en børneopsparingskonto, og det samlede indskud på kontoen kan højst udgøre 72.000 kr. i alt. Se de nye regler i afsnit C.A.10.4.1.4 Børneopsparingskonti. 

Ved lov nr. 396 af 2. maj 2018 er der endvidere indført en permanent BoligJobordning med virkning fra 1. januar 2018. Der er i den forbindelse sket justeringer af de omfattede ydelser. Se afsnit C.A.4.3.6 Servicefradrag og håndværkerfradrag.

I afsnit C.A.4.3 Fradrag i den skattepligtige indkomst er indsat tre nye underafsnit: