Da ordensbøden er en strafferetlig sanktion, skal der foreligge enten forsæt eller grov uagtsomhed ved overtrædelsen.

Hvis det er tidskrævende at foretage en prøvelse af tilregnelsen, kan der i stedet gives en henstilling første gang, overtrædelsen finder sted. Sker der på ny en overtrædelse, vil man som udgangspunkt antage, at forholdet er mindst groft uagtsomt.

Se også

Se afsnit A.C.3.5.3 om ordensbøder.