Indhold

Dette afsnit handler om bistand fra politi og domstole i efterforskning under den administrative straffesags behandling

Afsnittet indeholder:

  • Politiets bistand i straffesager, der kan afgøres administrativt (A.C.3.1.2.1)
  • Ransagning (A.C.3.1.2.2)
  • Tilbageholdelse eller beslaglæggelse af varer med hjemmel i toldloven (A.C.3.1.2.3)
  • Tilbageholdelse eller beslaglæggelse af befordringsmidler med hjemmel i toldloven (A.C.3.1.2.4)
  • Konfiskation (A.C.3.1.2.5).