Hvis der i sagen rettes et tvangsindgreb mod andre end den mistænkte, gælder reglerne i RSL § 9, stk. 1, og 2. Se RSL § 9, stk. 3.

Det betyder, at et tvangsindgreb kun kan gennemføres hos tredjemand, hvis et tilsvarende indgreb ville kunne gennemføres hos den mistænkte selv.