Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.17.3 om virksomheder, der skal anvendesærordningen  for rejsebureauer ML § 67.