Resumé

Dette afsnit handler om

 • subjektiv skattepligt (C.D.1)
 • objektiv skattepligt (C.D.2)
 • sambeskatning (C.D.3)
 • CFC-beskatning og kapitalfondspartnere (carried interest) (C.D.4)
 • fusioner og omdannelser (C.D.5)
 • skattefrie omstruktureringer med tilladelse (C.D.6)
 • skattefrie omstruktureringer uden tilladelse - det objektive system (C.D.7)
 • særlige selskaber mv. (C.D.8)
 • beskatning af fonde og visse foreninger (C.D.9)
 • skatteberegning (C.D.10)
 • transfer pricing (C.D.11).
Hvad er nyt?

Lov nr. 473 af 17. maj vedrørende ophævelse af fradrag for vedtægtsmæssige uddelinger for fonde og foreninger er indarbejdet i afsnit C.D.9.3, C.D.9.9.1.1, C.D.9.9.1.2, C.D.9.9.1.3 og afsnit C.D.9.9.1.4.

Styresignalet SKM2017.393 er indarbejdet i afsnit C.D.9.2.3 og afsnit C.D.9.9.2.3.