Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning handler om

 • subjektiv skattepligt (C.D.1)
 • objektiv skattepligt (C.D.2)
 • sambeskatning (C.D.3)
 • CFC-beskatning og kapitalfondspartnere (carried interest) (C.D.4)
 • fusioner og omdannelser (C.D.5)
 • skattefrie omstruktureringer med tilladelse (C.D.6)
 • skattefrie omstruktureringer uden tilladelse - det objektive system (C.D.7)
 • særlige selskaber mv. (C.D.8)
 • beskatning af fonde og visse foreninger (C.D.9)
 • skatteberegning (C.D.10)
 • transfer pricing (C.D.11).
Hvad er nyt?
 • Vejledningen er opdateret med nye afgørelser mv.
 • Der er oprettet et nyt afsnit C.D.6.4 om tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering begrundet i efterfølgende væsentlige ændringer
 • Et resumé af styresignalet SKM2020.534.SKTST er indarbejdet i C.D.6.4 Tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering begrundet i efterfølgende væsentlige ændringer og i C.D.6.3.6.2 Hvilke ændringer kan medføre, at tilladelsen bortfalder?
 • C.D.6.2.5.2 om tilbagekaldelse af tilladelse er slettet, og indholdet er i stedet indarbejdet i det nye afsnit C.D.6.4
 • Der er oprettet et nyt afsnit C.D.2.4.5.4 om endelige underskud som følge af indførelsen af SEL § 31 E.
 • Et resumé af styresignalet SKM2021.5.SKTST er indarbejdet i C.D.2.4.5.4.
 • Afsnit C.D.11.12.2 Hvilke transaktioner er oplysningspligtige er delt i vejledning til skattepligtige juridiske personer og ny vejledning til skattepligtige fysiske personer. Den nye tekst indeholder også vejledning om en kommende ny digital blanket udelukkende til brug for fysiske personers oplysningspligt om kontrollerede transaktioner.