Indhold

Dette afsnit handler om genoptagelse af vurdering af fast ejendom efter vurderingsloven (VUL). Genoptagelserne sker efter reglerne i Skatteforvaltningslovens SFL §§ 33 og 33 a.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Fra 1. januar 2013 er bestemmelsen i SFL § 33 helt omskrevet og reglerne er dermed ændret gennemgribende. Ændringen er vedtaget ved lov nr. 925 af 18. september 2012.

Ved lov nr. 649 af 12. juni 2013 er i SFL indsat ny § 33 a, der trådte i kraft 1. juli 2013.

Ændringsloven indeholder overgangsregler, der betyder, at de før 1. januar 2013 gældende regler stadig skal anvendes. For overskuelighedens skyld er disse regler medtaget i et særligt afsnit.

xVed lov nr. 688 af 8. juni 2017 om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre loven sker der med virkning fra den 1. januar 2018 ændringer i skatteforvaltningsloven, herunder vedrørende genoptagelse og revision i SFL § 33 og § 33 a. Disse ændringer vil blive omtalt nærmere i juridisk vejledning 2018 - 1. x