Indhold

Dette afsnit handler om indsigt efter databeskyttelsesforordningen (DBF), jf. databeskyttelsesloven (DBL). 

 Afsnittet indeholder:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit A.A.6.3 Indsigt efter persondataloven og

Afsnit A.A.6.4 Oplysningspligt efter persondataloven

er Udviklings- og Forenklingsstyrelsens del af Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.