Levering af brændstof og forsyninger, herunder proviant, til luftfartøjer omfatter af momslovens § 34, stk. 1, nr. 10, kan ske momsfrit efter denne bestemmelse.