Afgiftspligtige personer, der ikke er registreringspligtige efter § 47, jf. § 48, eller efter § 50, og som ikke har ladet sig registrere efter § 49, § 50 a, § 51 eller § 51 a, skal registreres, når de er betalingspligtige for køb af varer og ydelser fra udenlandske virksomheder efter § 46, stk. 1, nr. 2 og 3, se L.1.2, L.1.2.2 og L.1.2.3, eller - fra 9. april 2010 - indenlandske køb af CO2-kvoter og - kreditter efter § 46, stk. 1, nr. 6, se L.1.2.6.