For at hindre momskarruselsvig i forbindelse med handel med CO2-kvoter og CO2-kreditter, er der ved lov nr. 1134 af 4. december 2009 indført omvendt betalingspligt ved indenlandsk handel med CO2-kvoter og CO2-kreditter.

Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikraftrædelse af bestemmelsen.

Ved bekendtgørelse nr. 357 af 7. april 2010 er det bestemt, at reglen om omvendt betalingspligt træder i kraft 9. april 2010.