I visse tilfælde er leveringsstedet der, hvor aftageren eller leverandøren har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted.

Bopæl

Ny tekst startVed "bopæl" forstås efter momsforordningens artikel 12 den adresse, der for en fysisk person er indført i folkeregistret eller et andet lignende register, uanset om vedkommende er momspligtig eller ej, eller den adresse, som den pågældende har opgivet til de berørte skattemyndigheder, medmindre der er bevis for, at denne adresse ikke afspejler de virkelige omstændigheder.Ny tekst slut

Sædvanligt opholdssted

Ny tekst startVed "sædvanligt opholdssted" forstås efter artikel 13, stk. 1, det sted, hvor en fysisk person, uanset om vedkommende er momspligtig eller ej, normalt bor som følge af personlig og erhvervsmæssig tilknytning.Ny tekst slut

Ny tekst startHvis den erhvervsmæssige tilknytning er til et andet land end det land, hvor vedkommende har den personlige tilknytning, eller hvis der ikke er nogen erhvervsmæssig tilknytning, er det den personlige tilknytning hidrørende fra snævre bånd mellem den pågældende og det sted, hvor vedkommende bor, der efter stk. 2 lægges til grund for fastlæggelsen af det sædvanlige opholdssted.Ny tekst slut