Leveringsstedet fastlægges i en række bestemmelser til det sted, hvor den afgiftspligtige leverandør eller aftager har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed (se om begrebet økonomisk virksomhed i C.1.4).

Ny tekst startEfter momsforordningens artikel 10, stk. 1, har virksomheden hjemsted det sted, hvor virksomheden har sit hovedkontor.Ny tekst slut

Ny tekst startNår det sted, hvor virksomheden har sit hovedkontor, skal fastlægges, tages der efter artikel 10, stk. 2, hensyn til, hvor væsentlige beslutninger vedrørende den almindelige drift af virksomheden træffes, hvor virksomheden har sit vedtægtsmæssige hjemsted, og hvor virksom hedens ledelse mødes. Hvis disse kriterier ikke gør det muligt at fastlægge hjemstedet med sikkerhed, er det sted, hvor vigtige beslutninger vedrørende den almindelige drift af virksomheden træffes, det afgørende kriterium.Ny tekst slut

Ny tekst startEn postadresse alene kan efter stk. 3 ikke betragtes som hjemstedet for en virksomhed.Ny tekst slut