Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.6.2.7.3 Adgang til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, mv. ML § 21, stk. 1.