Efter momslovens § 21, stk. 1, er leveringsstedet for adgang til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende, herunder messer og udstillinger, og ydelser i tilknytning hertil, der leveres til en afgiftspligtig person, her i landet, når disse arrangementer rent faktisk finder sted her.

Ny tekst startBestemmelsen svarer til Momssystemdirektivets artikel 53.Ny tekst slut

Når tilsvarende ydelser leveres til ikke-afgiftspligtige personer, og arrangementerne finder sted her, er der ligeledes leveringssted her efter § 21, stk. 2. Denne bestemmelser svarer til til den bestemmelse, som før 2011 gjaldt for levering til både afgiftspligtige personer og til ikke-afgiftspligtige personer. I modsætning til § 21, stk. 1, finder stk. 2 - når der er tale om levering af ydelser til ikke-afgiftspligtige personer - anvendelse på aktiviteter generelt inden for kultur, kunst mv. Se E.3.4.6.

De nævnte ydelser, der får fastlagt leveringsstedet her i landet efter § 21, stk. 1 eller 2, kan være momsfrie efter § 13, se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5. Hvis den pågældende aktivitet er momsfri efter § 13, betyder det, at der hverken ved køb eller salg af sådanne ydelser skal beregnes dansk moms.

Ny tekst startDet fremgår af artikel 32, stk. 1, i momsforordningen, at ydelseer, der har til formål at give adgang til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning eller lignende arrangementer, jf. artikel 53 i Momssystemdirektivet, omfatter ydelser, hvis væsentlige kendetegn består i mod betaling af en billet eller et gebyr, herunder i form af et abonnement, et periodekort eller et regelmæssigt kontingent, at give adgang til et arrangement.Ny tekst slut

Ny tekst startVed adgang til arrangementer forstås ifølge artikel 32, stk. 2, eksempelvis:Ny tekst slut

Ny tekst starta) adgang til forestillinger, teaterforestillinger, cirkusforestillinger, messer, forlystelsesparker, koncerter, udstillinger samt andre lignende kulturelle arrangementerNy tekst slut

Ny tekst startb) adgang til sportsarrangementer som kampe eller konkurrencerNy tekst slut

Ny tekst startc) adgang til uddannelsesmæssige og videnskabelige arrangementer som f.eks. konferencer og seminarer.Ny tekst slut

Ny tekst startBrug af anlæg som f.eks. gymnastiksale eller andet mod betaling af et kontingent er ikke omfattet af "adgang til arrangementer". Jf. momsforordningens artikel 32, stk. 3.Ny tekst slut

Ny tekst startDet fremgår af artikel 33, stk. 1, i momsforordningen, at ydelser i tilknytning til "adgang til arrangementer" omhandlet i Momssystemdirektivets artikel 53 omfatter ydelser, der har direkte forbindelse med adgangen til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning eller lignende, som leveres separat til den person, der deltager i et arrangement, mod en nærmere fastsat modydelse.Ny tekst slut

Ny tekst startDisse tilknyttede ydelser omfatter bl.a. brug af omklædningsrum og sanitære installationer, men omfatter ikke ydelser, der leveres af formidlere i forbindelse med billetsalg. Jf. forordningens artikel 33, stk. 2.Ny tekst slut

Ny tekst startOm formidling, se evt. E.3.2 og E.3.4.1.Ny tekst slut