Indhold

Dette afsnit beskriver indkomstopgørelse for bobeskatningsperioden, når

 • afdøde har opsparing efter virksomhedsordningen i VSL afsnit I
 • dødsboet ikke er skattefritaget
 • dødsboet skiftes i forbindelse med dødsfaldet.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Undtagelse
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Se afsnit C.E.14 om definition af bobeskatningsperioden.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der skiftes i forbindelse med dødsfaldet og er omfattet af DBSL afsnit II, kapitel 5 (dødsboer, der ikke er skattefritaget).

Se afsnit C.E.3.1.5 om, hvornår et dødsbo er skattefritaget.

Hovedregel

Afdødes opsparing

 • efter virksomhedsordningen inklusiv tilhørende virksomhedsskat ved udgangen af indkomståret før dødsfaldet og
 • med fradrag af et grundbeløb

skal indgå i bobeskatningsperiodens skattepligtige indkomst. Grundbeløb skal først trækkes fra i tidligst opsparet overskud. Se DBSL § 24, stk. 1.

Det gælder også, når dødsboet har omdannet virksomheden efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse. Skatterådet har i et bindende svar taget stilling til, at opsparet overskud ikke kan indregnes i den skattemæssige anskaffelsessum for anparter i et selskab i forbindelse med selskabets stiftelse efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Se SKM2012.256.SR.

Se også

Se afsnit

 • C.E.12.1.1.3.2 om skatteberegning for bobeskatningsperioden
 • C.E.12.1.1.5 om beskatningen, når begge ægtefæller dør i samme indkomstår
 • C.E.12.1.1.6 om beskatningen, når den længstlevende ægtefælle har drevet afdødes virksomhed forud for dødsåret
 • C.E.12.1.1.7 om beskatningen, når afdøde har drevet den længstlevende ægtefælles virksomhed forud for dødsåret
 • C.E.12.1.1.9 om beskatningen, når én af flere virksomheder indgår i dødsboet
 • C.E.12.4 om beskatningen, når afdødes særbo skiftes, mens fællesboet er udleveret til længstlevende ægtefælle efter reglerne om uskiftet bo.

Bemærk

Grundbeløbet i DBSL § 24, stk. 1 udgør 152.200 kr. (2010-niveau) og reguleres efter PSL § 20. Se DBSL § 24, stk. 5.

Se også

Se afsnit C.E.15 om, hvor meget grundbeløbet efter DBSL § 24, stk. 1 er reguleret til for dødsåret.

Undtagelse

I det omfang afdødes opsparing bliver overtaget på afdødes skattemæssige vilkår (succession) af

 • en arving eller
 • den længstlevende ægtefælle efter DBSL § 39, stk. 2

gælder hovedreglen ikke. Se DBSL § 24, stk. 4.

Se også

Se afsnit C.E.12.1.1.4 om udlodningsmodtagers mulighed for at overtage opsparet overskud på afdødes eller den længstlevende ægtefælles skattemæssige vilkår (succession).

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT-meddelelser

SKM2012.256.SR

Opsparet overskud ikke kan indregnes i den skattemæssige anskaffelsessum for anparter i et selskab i forbindelse med selskabets stiftelse efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse.