Dato for udgivelse
08 Dec 2009 09:12
Gyldig til
1. januar 2011
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

En kort gennemgang af reglerne for told og moms for gaver sendt fra lande udenfor EU.


Nu hvor julen nærmer sig, er du måske én af dem, der får sendt gaver fra venner og familie fra fx USA eller andre lande, der ikke er med i EU. Hvis du modtager sådanne gaver, skal du være opmærksom på, at du måske skal betale told, moms og punktafgifter.

Told

Betingelserne for at du kan få en pakke med gaver toldfrit ind i Danmark er at:

  • Gavens samlede værdi er mindre end 150 EUR (1.150 kr.)
  • Gaven skal være til modtagerens personlige brug
  • Der skal være tale om lejlighedsvise gaver (fx julegaver og fødselsdagsgaver)
  • Gaven skal sendes til modtageren uden at modtageren skal betale noget til afsenderen
  • Der må ikke være tale om indførsel af erhvervsmæssig karakter

Hvis du får tilsendt en gave, som har en værdi mellem 1.150 kr. og 5.250 kr. skal du som udgangspunkt betale 2,5 pct. af gavens værdi i told.

Moms

Hvis gavens værdi overstiger 360 kr. skal du betale moms af hele gavens værdi.

Hvis gaven indeholder alkohol (fx spiritus, øl og vin), parfume, toiletvand eller tobaksvarer skal du betale moms uanset gavens værdi

Punktafgifter

Som hovedregel skal du betale evt. punktafgifter under tilsvarende betingelser som for moms.

Gebyr for behandlingen af dine gaver

Vær opmærksom på, at transportøren eller kureren opkræver et gebyr for at behandle din pakke. Dette gebyr har ikke noget med SKAT at gøre.

 

Dette nyhedsbrev er erstattet af et nyt - læs det her