Dato for udgivelse
08 Dec 2009 09:02
Gyldig til
31 Jan 2012 23:59
Resumé

En kort gennemgang af reglerne for told og moms for varer købt på internettet.


Hvis du tænker på at købe varer over internettet fra lande udenfor EU, skal du være opmærksom på, at du måske skal betale told, moms og punktafgifter.

Told
Hvis pakkens samlede værdi overstiger 150 EUR (1.150 kr.) skal du betale told af hele pakkens værdi.

Det specifikke toldbeløb afhænger af hvilken vare du køber.

Moms
Hvis pakkens samlede værdi overstiger 80 kr. skal du betale moms af hele pakkens værdi.

Hvis pakken indeholder alkohol (fx spiritus, øl og vin), parfume, toiletvand eller tobaksvarer skal du betale moms uanset pakkens værdi.

Punktafgifter
Som hovedregel skal du betale eventuelle punktafgifter på samme betingelser som for moms.

Gebyr for behandlingen af din pakke
Vær opmærksom på, at transportøren eller kureren opkræver et gebyr for at behandle din pakke. Dette gebyr har ikke noget med SKAT at gøre.

 

Hvis du vil vide mere om reglerne for told, moms og afgifter ved køb på internettet, så læs vores hjemmeside om emnet: www.skat.dk/internethandel

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter