Dato for offentliggørelse
02 Nov 2009 16:36
Serienummer
P nr. 103
Resumé
En skattereform blev vedtaget i 2009 og en del af de nye regler træder i kraft fra og med indkomståret 2010. De emner, der berører flest borgere, beskrives her.
Hvad er nyt?
Pjecen er ny og beskriver de væsentligste dele af skattereformen (vedtaget i 2009), og som træder i kraft fra og med indkomståret 2010.
ISBN-nummer
978-87-7059-709-8