Sverige

Danmark har indgået en aftale med Sverige om grænsegængerforhold. Aftalens artikel 2 indebærer, at Danmark skal give grænsegængere og tilflyttere fra Sverige fradrag for deres indbetalinger på svenske pensionsordninger. Bestemmelsen omfatter såvel lønmodtagere som selvstændigt erhvervsdrivende.

Endvidere vil der være bortseelsesret for en arbejdsgivers indbetaling på en svensk pensionsordning for en grænsegænger eller en tilflytter.

Grænsegængere er defineret som lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende, som arbejder og beskattes i Danmark og bor i Sverige. Indkomsten, som kan beskattes i arbejdslandet, skal udgøre mindst 75 pct. af den samlede nettoindkomst fra personligt arbejde i tjenesteforhold eller selvstændig erhvervsvirksomhed.

Tilflyttere er lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende, som er hjemmehørende i Danmark og umiddelbart inden tilflytningen deltog i og bidrag blev betalt til en pensionsordning i Sverige. 

De pågældende pensionsordninger skal være skattebegunstigede i Sverige efter kapitel 28 eller 58 i den svenske indkomstskattelov. Bidragene er dog alene fradragsberettigede henholdsvis berettiget til bortseelsesret efter de beløbsgrænser, som gælder i begge lande. Det medfører bl.a. at loftet på 100.000 kr. (2010-niveau) for indbetaling til rateforsikring, ratepension i pensionsøjemed og ophørende livrente også er gældende for indbetaling til en tilsvarende svensk ordning.

Ny tekst startI SKM2011.91.SR blev Skatterådet anmodet om at bekræfte, at tre svenske pensionsordninger svarer til danske livsvarige livrenter, således at indskuddene ikke bliver omfattet af fradragsbegrænsningen på 100.000 kr. årligt efter PBL § 16, stk. 2. Skatterådet kunne ikke bekræfte dette. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at pensionsordningerne har forskellige valgmuligheder for udbetalingsforløb, hvor den livsvarige udbetaling blot er en af flere udbetalingsmåder. Pensionsordningerne må derfor sidestilles med en ophørende livrente, jf. PBL § 2, nr. 4 b, hvorfor fradragsbegrænsningen i PBL § 16, stk. 2 er gældende for disse tre pensionsordninger.Ny tekst slut