Regnskabsførelse Ved lov nr. 1059 af 17. december 2002 (L66) er der fra 1. januar 2003 indført øgede krav til regnskaber og fakturaer i chokoladeafgiftsloven, emballageafgiftsloven, mineralvandsafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven.

Lovændringerne medfører, at der stilles øgede regnskabs- og dokumentationskrav til virksomheder, specielt detailhandlere o.l., der sælger varer, som er omfattet af de ovenanførte afgifter.

Virksomheden skal således kunne dokumentere, at der er betalt afgift af de varer, som virksomheden sælger.

Ved enhver leverance til en detailhandler o.l. skal leverandøren, herunder grossisten (mellemhandleren), udstede en følgeseddel. Sker der kontant betaling ved leverancen, skal leverandøren i stedet for følgeseddel udstede en kvittering. Følgesedler og kvitteringer skal indeholde samme oplysninger som en faktura, se A.10.1.1 og Momsvejledningen.

Hvis varerne fordeles til flere forretningssteder, skal der udarbejdes interne følgesedler for hvert vareparti, der henviser til den oprindelige faktura, følgeseddel eller kvittering.

Opbevaring Fakturaer, følgesedler og kvitteringer eller kopier heraf for varer, der er tilstede på virksomhedens forretningssted, lager e.l. skal opbevares på forretningsstedet i mindst 3 måneder.

Det øvrige regnskabsmateriale skal enten opbevares i  virksomheden eller være tilgængelig for myndighederne inden 5 hverdage.

Virksomheden kan ansøge om tilladelse til, at fakturaer, følgesedler og kvitteringer eller kopier heraf opbevares et andet sted end på forretningsstedet, og til, at der ikke skal udarbejdes interne følgesedler. Ved vurdering af ansøgningen vil SKAT lægge vægt på, at det på anden måde er muligt at følge varerne.

Regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier, følgesedler og opgørelser, skal opbevares 5 år efter regnskabsårets afslutning. I en række afgiftslove (mineralvandsafgiftsloven, chokoladeafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, emballageafgiftsloven, spiritusafgiftsloven og tobaksafgiftsloven) er det ved lov nr. 509 af 7. juni 2006 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove m.v. - lettelse af administrative byrder - vedtaget, at detailhandelsvirksomheders interne bilag kun skal opbevares i et år fra tidspunktet for underskrivelsen af årsregnskabet.