Fra 1. juli 2006 er fotokunst blevet omfattet af momslovens definition af kunstgenstande, og dermed blevet ligestillet med traditionel kunst, jf. lov nr. 518 af 7. juni 2006. Der er tale om fotografier, som er taget af kunstneren, aftryk foretaget af kunstneren eller under dennes tilsyn, og som er signerede og nummererede i et antal på op til 30 eksemplarer, uanset formater og underlag.

Det er ikke alle fotografier der kan anses for kunst, herunder ikke portrætfotos fremstillet med henblik på salg til afbillede personer eller deres nærtstående.

Som udgangspunkt vil der være tale om fotokunst, hvis det fotografiske værk er udført af en person, der er medlem af Kunstnersamfundet, Billedkunstnernes Forbund, Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK), Danske Billedkunstneres Fagforening, eller har gennemgået en uddannelse på Kunstakademiets Billedkunstskoler, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi eller en udenlandsk uddannelsesinstitution på samme niveau.

Værket skal være signeret af kunstneren, og der må højest fremstilles og sælges 30 eksemplarer af det pågældende værk. Hvis der i konkrete tilfælde opstår tvivl om, hvorvidt et givent foto kan anses for kunst, kan SKAT anmode Akademiraadet om en udtalelse herom.