Dato f.off.OverskriftEmneType
24-02-20Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Udlån 2020*eKapitalSystemvejledning
24-02-20Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Pantebreve 2020*eKapitalSystemvejledning
24-02-20Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Prioritetslån 2020*eKapitalSystemvejledning
24-02-20Ny release til MotorregistretMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
24-02-20Afgiften på tobaksvarer stiger fra 1. april 2020Tobak mv.Nyhedsbrev til virksomheder
24-02-20Indberetningsvejledning FATCA 2019eKapitalKendelse
24-02-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
24-02-20Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KNTariferingNyhedsbrev til virksomheder
21-02-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
20-02-20eIndkomst: IndberetningsvejledningAndet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arbejdsgiverens særlige pligterSystemvejledning
20-02-20eIndkomst: Teknisk vejledningSupport og anden vejledning + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betalingSystemvejledning
19-02-20Indberetning af anparter (ANPA) 2019eKapital + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Information og vejledning af private og virksomhederSystemvejledning
19-02-20Regulering af registreringsafgiftMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Indberetning, regulering og efterangivelseBlanket
19-02-20Ansøgning om tidsbegrænset registreringsattest eller internationalt kørecertifikatMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motorkøretøjer mv.Blanket
19-02-20Værdifastsættelse - Omregistrering fra varebil til personbil (Gul til Hvid)Motor - Indregistrering og vægtafgiftBlanket
14-02-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
12-02-20Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer - Februar 2020Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
07-02-20Indberetningsvejledning om kapitaludlodning fra andelsforeninger 2019IT-løsninger for ejendommeKendelse
04-02-20eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtSystemvejledning
03-02-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-02-20Annullering af stigning i registreringsafgiften pr. 1. januar 2020 for eldrevne køretøjer og plug-in-hybridbilerMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
03-02-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder