Dato f.off.OverskriftEmneType
21-09-20Indberetningsvejledning om udbytte af aktier mv. 2020eKapital + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Dødsboer (skat) + Fradrag og afskrivninger + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + KontrolbestemmelserSystemvejledning
21-09-20Indberetningsvejledning om beholdning af aktier mv. 2020eKapital + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Dødsboer (skat) + Fradrag og afskrivninger + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSystemvejledning
21-09-20Indberetningsvejledning om finansielle aftaler og kontrakter mv. 2020Dødsboer (skat) + Fradrag og afskrivninger + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSystemvejledning
21-09-20Indberetningsvejledning om obligationsrente og -beholdning 2020eKapitalSystemvejledning
21-09-20Indberetningsvejledning om køb, salg og indfrielse af obligationer 2020eKapitalSystemvejledning
18-09-20eIndkomst: IndberetningsvejledningAndet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arbejdsgiverens særlige pligterSystemvejledning
18-09-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
14-09-20eIndkomst: Vejledning om eSkattekortIT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, regulering og efterangivelse + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregningSystemvejledning
14-09-20Teknisk vejledning til eKapitals FTPs GatewaySupport og anden vejledning + Generelt om IT + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregningSystemvejledning
10-09-20Motorstyrelsen retter forkerte oplysninger om brændstofforbrug i MotorregistretMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
08-09-20Indberetningsvejledning om provisioner mv. der videregives til kunder 2020Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
07-09-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-09-20eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtSystemvejledning