Sammenligningsgrundlag
Betydningen af den ændrede personstatus fra det ene til det andet år for opgørelsen af det forudgående års ejendomsværdiskat, dvs. sammenligningsgrundlag for året før indkomståret, jf. også B.8.6.4.2, kan sammenfattes i følgende tabeller:

Tabel 1: Fuld skattepligtig i begge år: Opgørelse af sammenligningsgrundlag for året før indkomståret.
I året før indkomståret var personen blevet beregnet som:

I indkomståret er personen beregnet som:

 

Almindelig: §§5-7, § 9a og 9b

60-årig førtidspensionist eller efterlønsmodtager: §§5-7, § 9 og 9b

Alderspensionist: §§5-7, §8 og § 9 og § 9b

Almindelig: §§5-7 og § 9a og 9b

§§5-7 og § 9a og 9b

§§5-7 og § 9a og 9b

§§5-7 og § 9a og 9b. Herefter fradrages efter § 8

60-årig førtidspensionist eller efterlønsmodtager: §§5-7 og §9 og 9b

§§5-7 og §9 og § 9b

§§5-7 og §9 og § 9b

§§5-7 og §9 og § 9b. Herefter fradrages § 8

Alderspensionist eller længstlevende: §§5-7, §8 og §9 og § 9b

§§5-7, §8 og §9 og § 9b. Herefter tillægges efter § 8

§§5-7, §8 og §9 og § 9b. Herefter tillægges efter § 8

§§5-7, §8 og § 9 og § 9b

Tabel 2: Fuld skattepligtig i året før indkomståret og begrænset skattepligtig i indkomståret: Opgørelse af sammenligningsgrundlag.
I året før indkomståret var personen fuld skattepligtig og blevet beregnet som:

I indkomståret er personen begrænset skattepligtig og beregnet som:

 

Almindelig: §§5-7 og § 9a og § 9b

60-årig førtidspensionist eller efterlønsmodtager: §§5-7 og § 9 og § 9b

Alderspensionist: §§5-7 og § 9 og § 9b

Almindelig: §§ 5-7 og § 9a og § 9b

§§ 5-7 og § 9a og § 9b

§§ 5-7 og § 9a og § 9b

§§ 5-7 og § 9a og § 9b

60-årig førtidspensionist eller efterlønsmodtager: §§5-7 og § 9 og § 9b

§§ 5-7 og § 9 og § 9b

§§ 5-7 og § 9 og § 9b

§§ 5-7 og § 9 og § 9b

Alderspensionist eller længstlevende: §§5-8 og § 9 og § 9b

§§5-8 og § 9 og § 9b. Herefter tillægges efter § 8

§§5-8 og § 9 og § 9b. Herefter tillægges efter § 8

§§5-7, §8 og § 9 og § 9b. Herefter tillægges efter § 8

Tabel 3: Begrænset skattepligtig i året før indkomståret og fuld skattepligtig i indkomståret
  I året før indkomståret var personen begrænset skattepligtig og blevet beregnet som:

I indkomståret er personen blevet fuld skattepligtig og beregnet som

 

Almindelig: §§5-7 og § 9a og § 9b

60-årig førtidspensionist eller efterlønsmodtager: §§5-7 og § 9 og § 9b

Alderspensionist: §§5-7, § 8 og § 9 og § 9b

Almindelig: §§ 5-7 og § 9a og § 9b

§§ 5-7 og § 9a og § 9b

§§ 5-7 og § 9a og § 9b

§§ 5-7 og § 9a og § 9b. Herefter fradrages efter § 8

60-årig førtidspensionist eller efterlønsmodtager: §§5-7 og § 9 og § 9b

§§5-7 og § 9 og § 9b

§§5-7 og § 9 og § 9b

§§5-7 og § 9 og § 9b. Herefter fradragesefter § 8

Alderspensionist eller længstlevende: §§5-7 og §9 og § 9b

§§5-7 og §9 og § 9b

§§5-7 og §9 og § 9b

§§5-7 og §9 og § 9b. Herefter fradrages efter § 8