Skifteretten kan slutte dødsboet som et boudlæg, hvis afdøde ikke efterlader sig værdier for mere end højst 41.000 i 2014 (40.000 kr. i 2013). Husk at trække rimelige begravelsesudgifter fra og afdødes eventuelle sikrede gæld først - se ordlisten.

Rimelige begravelsesudgifter er:

 • Udgifter til bedemand 
 • Annoncering  
 • Kiste og urne 
 • Kørsel i rustvogn 
 • Dødsannonce 
 • Kistepynt 
 • Orgelspil og korsang 
 • Mad/drikke i forbindelse med begravelsen 
 • Eventuelt køb og vedligeholdelse af gravsted 
 • Gravsten og inskription.

Var du gift med afdøde, og havde I fælleseje, skal du regne halvdelen af din positive bodel med.

Udlevering af boet
Skifteretten kan udlægge boet - det vil sige udlevere boet uden boafgift - til:

 • Afdødes nærmeste pårørende
 • Den, der har betalt, eller lover at betale udgifterne til begravelsen
 • Den institution, som afdøde har været knyttet til - fx et plejehjem.

Skifteretten vurderer, hvem der kan siges at være nærmeste pårørende. Skifteretten lægger ikke så meget vægt på de rene arveforhold, men ser mere på hvem, der har taget sig af afdøde. Havde afdøde en ægtefælle, en registreret partner eller en ugift samlever, vil boet som regel blive udleveret til denne.

Boet kan også udleveres til den, der sørger for begravelsen. Det kan fx være afdødes børn, forældre, søskende, børnebørn, ven, nabo eller bekendt.

Den, der får boet udleveret, skal i øvrigt ikke betale afdødes regninger, men har normalt pligt til at rydde afdødes bolig og betale begravelsesomkostningerne.

Ved boudlæg skal der hverken betales dødsboskat eller boafgift. Men hvis boets aktiver overstiger 15.000 kr., skal boet betale en retsafgift på 500 kr. Var afdøde under 18 år, skal boet ikke betale retsafgift.

Længstlevende ægtefælle
Har du, som længstlevende ægtefælle fået afdødes bo udlagt, har du ret til at få udbetalt afdødes overskydende skat. Du skal derimod ikke betale eventuel restskat. For overskydende skat for året før dødsåret, er det en betingelse, at I var både gift og samlevende for året før dødsåret. For overskydende skat for dødsåret, er det en betingenlse, at I var både gift og samlevende ved dødsfaldet.