Skifteretten beregner i hovedtræk boafgiften ud fra følgende principper:

 • Boafgiften beregnes ud fra de samlede værdier, som en afdød person efterlader sig.
 • Boet skal ikke betale boafgift af den længstlevende ægtefælles arv efter førstafdøde.
 • Boet skal betale en boafgift på 15 procent af arv til arvinger i den nærmeste familie, når arven overstiger et bundfradrag på 289.000 kr. i 2018.
 • Når afdøde sad i uskiftet bo, er der to bundfradrag.
 • Når skifteretten beregner boafgiften, bruges altid det bundfradrag, der gælder i dødsåret.
 • Når boafgiften på 15 procent er trukket fra, skal boet derudover betale en tillægsboafgift på 25 procent af arv til arvinger udenfor den nærmeste familie.

Til afdødes nærmeste familie hører:

 • Afdødes børn, børnebørn, oldebørn m.v.
 • Afdødes forældre.
 • Stedbørn, adoptivbørn og disses børn.
 • Afdødes barns eller stedbarns ikke fraseparerede ægtefælle, uanset om barnet eller stedbarnet lever eller er afgået ved døden
 • Personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl er ophørt alene på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, eller en person, der på tidspunktet for dødsfaldet levede sammen på fælles bopæl med afdøde og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, herunder også når den fælles bopæl er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig.
 • Afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle.
 • Plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet.

Søskende - niecer/nevøer
Søskende og niecer/nevøer til afdøde regnes kun til den nærmeste familie, når de har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet.

Beregning af boafgift - eksempler
 
Eksempel 1
Afdøde efterlod i alt 700.000 kr. til sine børn ved sin død i 2018, og afdøde sad ikke i uskiftet bo. I eksemplet skal der betales boafgift på 15 procent:

Arvebeholdning:  

700.000 kr.

 - minus et bundfradrag på 289.000 kr.:  

411.000 kr.

15 procent boafgift af 411.000 kr.: 61.650 kr. i boafgift  
     
Arv til arvinger minus boafgift: (700.000 - 61.650)

638.350 kr.


Eksempel 2
Afdøde efterlod i alt 700.000 kr. til sine børn ved sin død i 2018, og afdøde sad i uskiftet bo. I eksemplet skal der betales boafgift på 15 procent:

Arvebeholdning:  

700.000 kr.

 - minus to bundfradrag på 289.000 kr.:  

122.000 kr.

15 procent boafgift af 122.000 kr.: 18.300 kr. i boafgift  
     
Arv til arvinger minus boafgift: (700.000 - 18.300)

681.700 kr.


Eksempel 3
Afdøde efterlod i alt 700.000 til sine børn og sin søster. Ifølge afdødes testamente skal søsteren arve 200.000 kr. Afdøde sad ikke i uskiftet bo ved sin død i 2018. Da søsteren i følge boafgiftsloven ikke hører til den nærmeste familie, skal hun både betale boafgift på 15 procent og tillægsboafgift på 25 procent:

Arvebeholdning:  

700.000 kr.

     
Beregning af boafgift for både børn og søster:    
700.000 minus bundfradrag på 289.000: 411.000  
15 procent boafgift af 411.000 kr.:   

61.650 kr.

     

Søsters arveandel:

 

200.000 kr.

Søsters andel af boafgiften    
(200.000/700.000) x 61.650):

17.614

 
Søsters arveandel minus andel af boafgiften    
(200.000 - 17.614):

182.386

 

25 procent tillægsboafgift af 182.386 kr.:

45.596

 
     
Søsters arv
(200.000 - 17.614 - 45.596):
 

136.790 kr.

Fra 1. januar 2017 kan der i særlige situationer blive tale om nedsat boafgift på visse dele af boets erhvervsaktiver. Læs mere i Den juridiske Vejledning, afsnit C.E.9.4.