Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.4.2.2.1 om reglerne i statsskattelovens § 4, litra c, og § 5, litra b