Indrejse fra ikke EU-landeEfter reglerne om rejsegods kan der ved indrejse til det danske toldområde fra ikke-EU-lande gives told- og afgiftsfritagelse for varer. Bestemmelserne herom findes i Rfo 1186/2009 art 41 og i §§ 109-118 i toldbehandlingsbekendtgørelsen, se i øvrigt afsnit D.3.5.
Fritagelsen gælder kun for varer til privat brug. For varer, der er købt told- og/eller afgiftsfrit i et andet EU-land, herunder told- og/eller afgiftsfrit i en provianteringshandel i et andet EU-land, gælder de samme regler, som hvis varerne var indkøbt i et ikke-EU-land.

For rejsende, der indrejser fra ikke-EU-lande, er der fastsat en værdigrænse og mængdemæssige begrænsninger. Tobaksvarer, spiritus, vin, øl og motorbrændstof er omfattet af mængdemæssige begrænsninger.

For varer, der er indkøbt i ikke-beskattet stand i et EU-land, f. eks. i en provianteringshandel, gælder de samme værdi- og mængdemæssige begrænsninger, som hvis varerne var indkøbt i et ikke-EU-land.

Ved indrejse fra ikke-EU-lande kan tobaksvarer, spiritus eller hedvin, bordvin og øl indføres told- og afgiftsfrit af personer, der er fyldt 17 år.
Der kan desuden told- og afgiftsfrit medføres 10 liter motorbrændstof - udover indholdet i køretøjets normale tank.

Ved indrejse med fly eller skib fra ikke-EU-lande kan der told- og afgiftsfrit medføres andre varer til en samlet værdi, der ikke overstiger 430 euro (ca. 3.225 kr.) pr. person, når varerne er til privat brug. Ved indrejse over land er værdigrænsen på 300 euro (ca. 2.250 kr.). Værdigrænsen omfatter ikke tobaksvarer, spiritus, vin og øl, der er omfattet af mængdemæssige begrænsninger. Disse varer kan, uanset deres værdi, medføres told- og afgiftsfrit - dog højst i de mængder, der er angivet i afsnit D.3.5.

Rejsende, der har været på rejse i et EU-land, men rejser hjem via et ikke-EU-land, kan medføre varer efter de bestemmelser, der gælder for varer købt i EU-lande. Men ved indrejse i Danmark skal det kunne dokumenteres, at varerne er købt i et EU-land.

Definitioner BKG § 110 Definitioner af spiritus, vin og cigaretter ved indførsel fra ikke-EU-lande

 1. spiritus: A) spiritusholdige drikkevarer med et alkoholindhold på over 22 % vol., ethanol samt drikkevarer tilsat spiritus
 2. hedvin: A) spiritusholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 22 % vol. eller derunder, hvorefter betegnelsen hedvin omfatter: A1) spiritusholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 22 % vol. eller derunder, A2) mousserende vin, fx champagne, A3) egentlig hedvin, fx portvin, sherry, madeira o.l.
 3. bordvin: A) anden vin, ikke-mousserende, fx hvidvin, rødvin og rosévin,
 4. cigaretter: Som cigaretter betragtes: A) tobaksruller med omslag af tyndt papir, der kan ryges, som de er, B) tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling skydes ind i cigaretpapirhylstre, C) tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling omvikles med cigaretpapirblade.

Rådets direktiv nr. 95/59 (EF) af 27. november 1995 indeholder definitioner af tobaksvarer.

Indrejse fra EU-landeVed indrejse fra EU-lande kan der afgiftsfrit medføres varer til eget brug. Dette fremgår af toldlovens § 11. Det er en forudsætning, at varerne er købt i beskattet stand i et andet EU-land. Der er i fastsat vejledende mængder til brug for vurderingen af, om varerne kan anses for at være til eget brug. Bestemmelserne herom er fastsat i Rådets direktiv 92/12 (cirkulationsdirektivet), jf. direktivets § 9, stk. 2.

TL § 11Rejsende kan ved indrejse fra EU-lande afgiftsfrit medføre varer til eget brug. Der er i EU fastsat følgende vejledende mængder til vurderingen af om varerne er til eget brug:

 • 800 stk. cigaretter
 • 400 stk. cerutter og cigarillos
 • 200 stk. cigarer
 • 1 kg. røgtobak
 • 10 liter spiritus (over 22 pct. alkohol samt drikkevarer tilsat spiritus) 
 • 20 liter hedvin (på eller under 22 pct. alkohol, fx portvin, sherry og madeira)
 • 90 liter vin (fx rød-, hvid- og rosévin, heraf højst 60 liter mousserende vin, som fx champagne) og
 • 110 liter øl.

Til brug for vurderingen af om varerne er beregnet til erhvervsmæssigt formål kan der blandt andet tages hensyn til følgende:

 • den forretningsmæssige status hos den person, der er i besiddelse af varerne, og årsagerne til dette
 • stedet, hvor varerne befinder sig
 • den anvendte transportform
 • ethvert dokument vedrørende varerne
 • varernes art og
 • varernes mængde.

At varerne er til eget brug betyder, at varerne udelukkende er bestemt til den pågældende personligt eller dennes hustand, herunder private gæster. De medbragte varer kan i særlig anledning og i begrænset omfang gives som gaver.

Varerne kan således ikke anses for at være til eget brug, hvis de indføres med henblik på videresalg. Varer, der f. eks. sælges i en idrætsklub eller på en arbejdsplads, vil derfor ikke blive anset for indført til eget brug. Varer, der medbringes til eller for andre personer, der ikke deltager i rejsen, kan heller ikke anses for at være til eget brug. Varer, der medbringes for familie og venner, og hvor familie og venner betaler for varerne, og/eller hvor de betaler for en del af eller alle rejseomkostninger, vil heller ikke blive anset for at være til eget brug. Som betaling anses også betaling som led i en byttehandel.

Aldersgrænsen for indførsel af alkoholholdige drikke er 18 år. Øl med en alkoholprocent på under 16,4 % samt bordvin er dog undtaget.
Aldersgrænsen for indførsel af tobaksvarer er 18 år.

Endvidere er der begrænsning for afgiftsfri indførsel af mineralolie. Der kan medføres mineralolie til privat brug, hvis mineralolien indføres i køretøjets brændstoftank eller i en normal reservedunk til en personbil. Mineralolie omfatter også visse animalske og vegetabilske olier (biobrændstoffer), herunder rapsolie, når de er bestemt til anvendelse som motorbrændstof.