FormålForarbejdning under toldkontrol giver mulighed for at lade ikke-EU-varer underkaste behandlinger på toldområdet i EU, inden de overgår til fri omsætning.

Når varerne efter behandlingen overgår til fri omsætning, skal der betales den told og afgift, der gælder for de fremkomne forarbejdningsprodukter.

De specifikke handelspolitiske foranstaltninger, der måtte gælde for de uforarbejdede varer, anvendes ikke, hvis disse foranstaltninger ikke gælder for forarbejdningsprodukterne.

Baggrunden for denne ordning er dels at modvirke negativ toldbeskyttelse - dvs. at den told, der hviler på råvarer eller halvfabrikata, overstiger tolden på den vare, der forarbejdes af råvarer eller halvfabrikata - dels at sikre at varer, der skal opfylde tekniske krav for at kunne overgå til fri omsætning, gennemgår den fornødne forarbejdning.

Som eksempel på modvirkning af negativ toldbeskyttelse kan nævnes indførsel af varer, der denatureres til et bestemt formål, varer der nedbrydes til skrot eller varer, der indføres til fremstilling af forsvarsmateriel.

Formålet med ordningen er at trække aktiviteter til EU uden at tilsidesætte den beskyttelse af EU-producenterne, som den fælles toldtarif yder.

En bevilling til forarbejdning under toldkontrol kan anvendes i hele EU, se nærmere om enhedsbevillinger afsnit A.19.3. Derfor kan ikke alene en regional told- og skattemyndighed være involveret i et bevillingsforhold, men også en toldmyndighed i en anden medlemsstat. I disse tilfælde bruges vendingen en regional told- og skattemyndighed eller et toldsted.

Det legale grundlagReglerne om forarbejdning under toldkontrol findes i toldkodeksens artikel 84-90 og 130-136 samt gennemførelsesbestemmelsernes artikel 496-523, 551 og 552.