Mange planter og plantedele, herunder en del frugt, grøntsager og træ er omfattet af plantesundhedsbestemmelser for at forhindre, at skadedyr og plantesygdomme sammen med planterne, frugten mv. bringes ind i EU. Desuden er en del frugt og visse grøntsager omfattet af EUs kvalitetsbestemmelser.
 
Forsendelser med produkter omfattet af plantesundhedskontrol må kun indpassere ved dertil udpegede grænseovergange (havne/lufthavne). Disse fremgår af toldvejledningens bilag 10.
 
Plantesundhedskontrol og kvalitetskontrol foretages af Plantedirektoratets distriktskontorer. Importøren eller dennes repræsentant skal senest 24 timer før indpassagen fra et ikke EU-land oplyse om forsendelsen til Plantedirektoratet på formular GA 140, se toldvejledningens bilag 127. Forsendelsen vil blive kontrolleret hos told- og skatteforvaltningen, se dog toldvejledningens bilag 10 for begrænsninger vedrørende plantesundhedskontrol.
 
Når varer, der er omfattet af bestemmelser om plantesundhedskontrol, angives til frigivelse, skal der foreligge dokumentation for, at der er foretaget plantesundhedskontrol, dvs. fotokopi af plantesundheds- eller reeksportcertifikat afstemplet af Plantedirektoratet.
 
Indførselsforbudte varer kan i særlige tilfælde tillades frigivet. SKAT tillader kun frigivelse, hvis der fremlægges en særlig tilladelse fra Plantedirektoratet.
 
Når varer, der er omfattet af bestemmelser om kvalitetskontrol for frugt og grønsager, angives til frigivelse, er det en betingelse for frigivelsen, at der kan fremvises dokumentation for, at der er foretaget kvalitetskontrol, dvs. kontrolattest udstedt af Plantedirektoratet, se toldvejledningens bilag 128.
 
For planter, frugt eller grønsager, der medføres til privat brug gælder der følgende begrænsninger:
Fra EU lande :
Planter, blomsterløg, frugt, grøntsager, spisekartofler, frø og afskårne blomster kan frit indføres.
 
Fra europæiske ikke EU lande:
Afskårne blomster, blomsterløg og -knolde samt planter og stiklinger uden rod eller med renvaskede rødder.
 
Potteplanter med rod (stueplanter).
 
Frugt og grøntsager, dog ikke kartofler.

Pr. person

10 stk. eller 1 kg.


5 stk.

3 kg

Fra lande udenfor Europa :
Afskårne blomster, blomsterløg og -knolde samt planter og stiklinger uden rod eller med renvaskede rødder.
 
Frugt og grøntsager, dog ikke kartofler.

Pr. person

10 stk. eller 1 kg.


3 kg


UndtagelserHvis varer skal forsendes til et andet EU-land eller transitere EU, skal der ikke foretages plantesundheds- eller kvalitetskontrol.
 
Særlige ordninger: Humleknopper, humlepulver og humleekstrakt kan SKAT kun frigive, hvis der fremlægges særlige attester - ligestillingsattester eller kontrolattester.
 
Det legale grundlagEF-direktiver:
 
77/93/EØF med senere ændringer.
 
EF-forordninger:
 
2251/92/EØF af 29. juli 1992 med senere ændringer.
1696/71/EØF af 26. juli 1971
3076/78/EØF af 21. december 1978
 
Love og bekendtgørelser:
 
Lov nr. 687 af 18. juli 1996,
Plantedirektoratets BKG nr. 232 af 23. april 1998 med senere ændringer.
Plantedirektoratets BKG nr. 1105 af 14. december 1992 med senere ændringer.