Godkendte grænseovergangsteder med veterinær- og plantekontrol
Levende dyr Københavns Lufthavn
Københavns Frihavn
Kolding Havn
Billund Lufthavn
Frederikshavn
Hirtshals
Århus (visse hovdyr)
Animalske produkter Københavns Lufthavn
Københavns Frihan
Aalborg
Frederikshavn
Hirtshals
Århus Havn
Esbjerg Havn
Hanstholm
Fredericia
Fisk Esbjerg
Århus
Bilund Lufthavn
Grenå
Fredericia
København
Frederikshavn
Helsingør
Hirtshals
Københavns Lufthavn
Skagen
Hanstholm
Rønne
Aalborg
Neksø
Plantesundhedskontrol

Billund Lufthavn
Københavns Lufthavn, Kastrup
Postcentrene Fredericia og København
Toldhavne for træ omfattet af bilag 5, nr. 6 i Plantedirektoratets bkg. om indførsel af planter og planteprodukter.

Udryddelsestruede dyr
(levende)
Københavns Havn
Københavns Lufthavn
Udryddelsestruede planter
(levende)
Frederikshavn
Esbjerg
Københavns Havn
Københavns Lufthavn
Århus
Billund Lufthavn
Odense