SKATTEMINISTERIET
Told- og Skattestyrelsen

ANSØGNING OM TOLDSUSPENSION (Medlemsstat: Danmark)

DEL II

 1. Kode i den kombinerede nomenklatur:
 2. Ansøgning fra: SKATTEMINISTERIET, Told- og Skattestyrelsen
 3. Forventet årlig indførsel:
  1. Værdi (i Euro):
  2. Mængde (i statistiske enheder):
 4. Nuværende indførsel (forudgående år): 
  1. Værdi (i Euro):
  2. Mængde (i statistiske enheder):
 5. Periode, der ansøges for:
 6. Toldsatsen på ansøgningstidspunktet:
 7. Forventet skyldig told i Euro på årsbasis:
 8. Navn og adresse på ikke EF-producent:
 9. Navn og adresse på importøren og brugeren i Fællesskabet:
  1. For kemiske produkter:
 10. CUS-nr. (referencenummer i Europæisk Toldfortegnelse over Kemiske Stoffer - ECICS) og
  CAS-nr. (Chemical Abstracts Service Registry Number):
 11. Strukturformel:
  1. Bilag (produktblade, brugsanvisninger, brochurer etc.):
  2. (Ansøgningsdato)

NB: Hvis nogle af oplysningerne i Del I eller Del II er fortrolige, kan de sendes separat til Kommissionen.