SKATTEMINISTERIET
Told- og Skattestyrelsen

ANSØGNING OM TOLDSUSPENSION (Medlemsstat: Danmark)

DEL I

  • Kode i den kombinerede nomenklatur:
  • Præcis varebeskrivelse under hensyntagen til toldtarifkriterier:
  • Yderligere oplysninger, herunder varebetegnelse, emballage, funktionsmåde, påtænkt anvendelse af det indførte produkt, hvilken produkttype, det skal anvendes i, samt særligt anvendelsesformål for dette produkt.
  • Erklæring fra den pågældende part om, at de indførte produkter ikke er omfattet af en eksklusiv handelsaftale:
  • a) Navn og adresse på virksomheder, som er kendt i Fællesskabet eller i et tredjeland med præferencetoldordninger, og som der er rettet henvendelse til om levering af identiske eller ækvivalente varer eller erstatningsprodukter:
    b) Datoer og resultater af disse henvendelser:
    c) Årsager til, at der ikke kan anvendes produkter fra disse virksomheder til det pågældende formål
  • Særlige bemærkninger (f.eks. angivelse af tilsvarende eller tidligere toldsuspension eller toldkontingent, oplysning om eksisterende bindende tariferingsoplysning (BTO)): (Ansøgningsdato)

NB: Hvis nogle af oplysningerne i Del I eller Del II er fortrolige, kan de sendes separat til Kommissionen.