Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.7.5 Formelle mangler eller fejl