Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.5 Tilbagekaldelse af afgørelser