Du skal beregne erhvervelsesmoms af momsgrundlaget.

Momssatsen ved erhvervelser er den samme som ved salg af varer i Danmark, dvs. 25 % af momsgrundlaget.

Momsgrundlaget

Momsgrundlaget afviger ikke fra det momsgrundlag, som du ville anvende, hvis du selv havde solgt en vare her i Danmark. Det betyder, at når du skal beregne erhvervelsesmoms, skal du beregne momsen på samme måde, som du gør, når du selv sælger en vare med dansk moms.

Du skal således beregne momsen af varens samlede pris inklusiv eventuelle leveringsomkostninger eller andre omkostninger, som den udenlandske sælger afkræver dig ved varens levering.

Du skal også medregne eventuelle punktafgifter, som du skal betale i forbindelse med købet af varerne, dog bortset fra registreringsafgift på biler mv. 

Nye transportmidler

Ved køb af nye transportmidler er momsgrundlaget den pris, som du skal betale for transportmidlet. Til momsgrundlaget medregnes værdien af ekstraudstyr, tilbehør mv., der leveres sammen med transportmidlet, men ikke registreringsafgift.

Sælger skal udstede en faktura uden moms, hvilket betyder, at prisen ved købet er uden moms.

Omregning til danske kroner

Hvis fakturaen indeholder et beløb i udenlandsk valuta, skal du omregne beløbet til danske kroner, før du beregner momsen.

Som omregningskurs skal du anvende valutakursen på leverings- eller erhvervelsestidspunktet. I stedet for dagskursen kan du vælge at anvende toldkursen.

Valg af omregningsmetode er bindende for en periode på mindst 2 år.