Du skal ikke opkræve dansk moms ved salg af varer, når

  • varerne transporteres fysisk til et andet EU-land
  • køberen er momsregistreret i det pågældende land og
  • køberens momsnummer fremgår af fakturaen.

Se afsnittene "Varesalg mellem momsregistrerede virksomheder" og "Varesalg fra en registreret til en ikke-registreret eller momsfri virksomhed".

Når du sælger varer uden moms til andre EU-lande, skal du have oplyst kundens momsnummer. Dette nummer skal anføres på fakturaer og på de periodiske oversigter (EU-salgsindberetningerne), der skal indsendes til Skattestyrelsen.

Der er opbygget et register over momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, hvor du kan få bekræftet momsnumrene på disse kunder. Gå ind på TastSelv Erhverv (skat.dk/tastselverhverv) og vælg "Momsnr./VAT-nr. i EU - forespørg".

Visse lande oplyser også navn og adresse på det momsnummer du spørger på. Det er dog ikke obligatorisk.