Resumé

Dette afsnit handler om

 • baggrund og formelle regler mv. i forbindelse med beskatning ved død (C.E.1)
 • dødsboskattelovens anvendelsesområde (C.E.2)
 • dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter (C.E.3)
 • uskiftede boer mv. (C.E.4)
 • boudlæg (C.E.5)
 • genoptagelse af tidligere afsluttet dødsbo (C.E.6)
 • hæftelse for dødsboets skatter og skattekrav mod afdøde (C.E.7)
 • forfaldstidspunkter, renter m.m. for skatter efter dødsboskatteloven (C.E.8)
 • boopgørelse og værdiansættelser (C.E.9)
 • skattenedslag for seniorer (C.E.10)
 • indskud på etableringskonto og iværksætterkonto ved dødsfald (C.E.11)
 • virksomhedsskattelov i forbindelse med dødsfald (C.E.12)
 • arveafkald (C.E.13)
 • definitioner og forklaringer (C.E.14)
 • satser og beløbsgrænser, der kan variere fra år til år (C.E.15).
Hvad er nyt?

Nedsat gave- og boafgift ved overdragelse af aktier og virksomheder - nyt afsnit C.E.9.4.

Reglerne om bo- og gaveafgift er ved lov nr. 683 af 9. juni 2017 ændret for aktier og virksomheder, der overdrages til arvinger og gavemodtagere, der opfylder betingelserne for at kunne overdrages med succession. De nye regler er i C.E. beskrevet under hovedafsnittet C.E.9 Boopgørelse og værdiansættelse, hvor der er indsat et nyt underafsnit: C.E.9.4. Nedsat gave- og boafgift ved overdragelse af aktier eller virksomheder.