Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.5.2.3  Periodisering.