Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.5.2  Lønsum.